TẮC KE TREO CHỮ

  • Dùng cho chữ nổi, tranh, ảnh
  • Chất liệu thép mạ crom
.
.