RAY TRƯỢT – CON TRƯỢT – VUÔNG

500,000

  • Ray trượt, con trượt TBI dẫn hướng chuyển động trong máy cnc, laser…
.
.