MŨI KHOAN DẤU VÍT

  • Tất cả các máy khoan đều có thể sử dụng được
  • Chất liệu: Inox 304
.
.