Home/Sản phẩm/KEO CÁC LOẠI/KEO DÁN CHÂN CHỮ 3 GIÂY KHÔ

KEO DÁN CHÂN CHỮ 3 GIÂY KHÔ

400,000

  • Dính các loại chân chữ, mica, alu, fomex, inox, nhôm….
  • Khô sau 3 giây
  • Thể tích: Keo A 500ml, Keo B 500ml
Danh mục:
.
.