GỐI ĐỠ VITME BK- BF

700,000

  • Dùng để đỡ 2 đầu vitme trên máy điêu khắc cnc
.
.