GIẮC CẮM ĐIỆN SPINDLE

110,000

  • Giắc cắm điện spindle để nối động cơ spinlde với nguồn điện.
Danh mục:
.
.