ĐẦU CẮT KIM LOẠI

450,000 430,000

  • Cắt inox, nhôm, đồng, thém từ 1mm đến 2mm
.
.