DAO 3D CÓ MŨ

65,000

  • Dùng cho máy CNC
  • Chuyên khắc 3D trên gỗ, khắc mica cần góc mở rộng, cắt ba lô cửa…
Danh mục:
.
.