CARD V8

14,000,000

  • Card V8 hay còn gọi là Ncstudio V8
  • sử dụng với các máy khắc cnc ba trục, bốn trục
  • Cho nghành quảng cáo và trang trí, cắt và ngành gỗ…
.
.