BỘ KID MẪU 6

  • Dùng cho biển mica, alu, fomex, gỗ, nhựa.
  • Đầu trên bắn vào trần nhà bê tông, thạch cao, gỗ, nhựa..
.
.