Home/Sản phẩm/DỤNG CỤ QUẢNG CÁO/A XÍT HÀN CHÂN CHỮ KIM LOẠI

A XÍT HÀN CHÂN CHỮ KIM LOẠI

170,000

  • Dùng để hàn chữ inox, thép
  • Thể tích: 500ml
  • A xít chuyên dụng hàn chân chữ
.
.