Linh kiện phần cơ khí

BIẾN TẦN SUNFAR

2,500,000

Linh kiện phần cơ khí

BIẾN TẦN FULING

750,000

Linh kiện phần cơ khí

CARD V8

14,000,000

Linh kiện phần cơ khí

CARD – V5

650,000

Linh kiện phần cơ khí

SPINDLE LÀM MÁT BẰNG NƯỚC

3,000,000

Linh kiện phần cơ khí

ĐAI ỐC TBI

530,000

Linh kiện phần cơ khí

VITME TBI

640,000

Linh kiện phần cơ khí

NHÔM GÁ – NHÔM MẶT BÀN

110,000

Linh kiện phần cơ khí

GỐI ĐỠ VITME BK- BF

700,000

Linh kiện phần cơ khí

THANH RĂNG

390,000

Linh kiện phần cơ khí

HỘP SỐ MÁY CNC

640,000

Linh kiện phần cơ khí

KHỚP NỐI

220,000

Linh kiện phần cơ khí

RAY TRƯỢT – CON TRƯỢT – TRÒN

36,000

Linh kiện phần cơ khí

RAY TRƯỢT – CON TRƯỢT – VUÔNG

500,000

Linh kiện CNC khác

BÌNH BƠM DẦU MÁY CNC

640,000

Linh kiện CNC khác

MÁNG XÍCH DÂY

300,000

Linh kiện CNC khác

GÁ GIỮ SPINDLE

210,000

Linh kiện CNC khác

GÁ GIỮ SPINDLE NÂNG HẠ

640,000

Linh kiện CNC khác

ỐNG HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

100,000

Linh kiện CNC khác

ĐÁ MÀI DAO MÁY CNC

310,000

Linh kiện CNC khác

GIẮC CẮM ĐIỆN SPINDLE

110,000

Linh kiện CNC khác

CẢM BIẾN MÁY CNC

140,000

Linh kiện CNC khác

VAM KẸP VẬT LIỆU MÁY CNC

30,000

Linh kiện CNC khác

COLLET MÁY CNC

50,000

Linh kiện CNC khác

ÁO COLLET MÁY CNC

50,000

Linh kiện CNC khác

VÒNG BI SPINDLE MÁY CNC

75,000

Dao cắt CNC

DAO KHẮC KIM LOẠI

18,000

Dao cắt CNC

DAO KHẮC TƯỢNG

65,000

Dao cắt CNC

DAO CẮT ALU

16,000

Dao cắt CNC

DAO CẮT NHÔM

40,000

Dao cắt CNC

DAO THẲNG 2ME

35,000

Dao cắt CNC

DAO XOẮN 2ME

30,000

Dao cắt CNC

DAO XOẮN 1ME

35,000

Dao cắt CNC

DAO 3D CÓ MŨ

65,000

Dao cắt CNC

Dao 3D

.
.